Globos namų bendruomenė Kūčių išvakares sutiko kartu

Globos namų bendruomenė Kūčių išvakares sutiko prie bendro stalo. Rėkyvos parapijos klebonas Donatas Grabažis šiltą susitikimą pradėjo nuo kalėdaičio dalijimo, vėliau globos namų gyventojai vaišinosi kalėdiniais skanumynais. Senjorai džiaugėsi, kad Kūčių sutikimas kartu jau yra tapęs malonia tradicija neleidžianti pamiršti nei vieno Globos namų gyventojo.