Globos namams įteiktas EQUASS Assurance sertifikatas

Gegužės 9 d. Vilniuje vykusioje konferencijoje „Socialinių paslaugų kokybės gerinimo, taikant EQUASS kokybės sistemą, galimybės ir rezultatai“ globos namams įteiktas EQUASS Assurance sertifikatas. Džiaugiamės EQUASS Assurance kokybės sertifikatu, kuris patvirtina, kad globos namuose teikiamos socialinės globos paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.