Įstaigos vadovas

 

DANUTĖ AKAVECKIENĖ

 

Gimimo data: 1963-09-27

Telefono nr. 865277598

El. paštas: globa@siauliai.lt

Išsilavinimas

1981-1985

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, PMPM specialybė, bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

2002-2007

Šiaulių universitetas, Istorijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

2014-2015

Šiaulių universitetas, Jungtinis socialinio darbo magistro laipsnis

  

Darbo patirtis

1985 – 1991

Šiaulių lopšelis-darželis “Saulutė”, auklėtoja.

1991 – 1994

Šiaulių Šventupio vidurinė mokykla, pradinių klasių mokytoja.

1994 – 2000

Gytarių vidurinė mokykla, pradinių klasių mokytoja.

2000 – 2002

JTC (Jaunųjų turistų centro) būrelio vadovė.

2002 – 2004

Beržyno pagrindinė mokykla, istorijos mokytoja.

2004 – 2007

Romuvos pagrindinė mokykla, istorijos mokytoja.

2007 – 2009

Šiaulių miesto savivaldybė, Mero patarėja.

2009 – dabar

Šiaulių miesto savivaldybės Globos namai, direktorė.

 ASMENINIAI GEBĖJIMAI 

Gimtoji kalba: Lietuvių 

Kitos kalbos:

Raštu

Žodžiu

Anglų

gerai

gerai

Rusų

puikiai

puikiai

 Darbas kompiuteriu: MS Windows, MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Internet Explorer, 

Vairuotojo pažymėjimas: B 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

Kvalifikacijos kėlimas: 
Seminarai ir mokymai
 • 2010 m. įgytas Europos kompiuterio vartotojo (ECDL) pažymėjimas

 • 2010 m. ,,Organizacijų vadovų grupinė supervizija“ pažymėjimas (24 ak. val. mokymų programa);

 • 2010 m. ,,Socialinių dalininkų bendradarbiavimas socialinio darbo studijų programos vertinimo ir tobulinimo procesuose“ (6 val. Socialinio darbo praktikų mokymai“ pažymėjimas;

 • 2011 m. 2016 m. ,,Komandinės supervizijos procesas“ (8 val.) pažymėjimas.

 • 2011 m. ,,Ugdomasis personalo valdymas“ pažymėjimas (24 ak. val. mokymų programa);

 • 2013 m. ,,Darbo teisės pagrindai“ (14 ak. val. mokymai) sertifikatas;

 • 2013 m. ,,Socialinių dalininkų vaidmenys socialinio darbo specialistų rengimo ir profesijos įvaizdžio formavimo procesas“ (6 val. socialinio darbo praktikų mokymai) pažymėjimas;

 • 2013 m. ,,Deramo darbo koncepcija ir darbuotojų teisės“ (mokymai) pažymėjimas;

 • 2014 m. ,,Muzikinis ūgdymas ir terapija socialiniame darbe: teorija, didaktika ir projektas“ (4 val. praktiniai mokymai) pažymėjimas;

 • 2014 m. ,,Strateginio planavimo įgūdžių tobulinimas“ (24 ak.val. mokymai) pažymėjimas;

 • 2015 m. ,,Migracija, integracija ir plėtra Europoje“ (tarptautinis seminaras, Italija);

 • 2015 m. ,,Socialinis darbas sociakultūrinėje aplinkoje“ (6 val. socialinio darbo praktikų seminaras) pažymėjimas;

 • 2015 m. ,,Konfliktų ir stresų valdymas. Komandinis darbas“ (16 ak. val. mokymai) pažymėjimas;

 • 2016 m. ,, Socialinio darbo geroji praktika – galimybės, problemos ir sprendimai“ (2 dienų praktinis seminaras, Latvija) pažymėjimas;

 • 2016 m. ,,Socialinio darbuotojo asmenybės potencialo plėtojimas“ (16 val. trukmės teoriniai-praktiniai socialinių darbuotojų mokymai) pažyma;

 • 2016 m. ..Agresijos valdymas ir prevencija“ (13 val. mokymų programa) pažymėjimas“

 • 2016 m. ,,Komandinės supervizijos procesas“ (8 val.) pažymėjimas. 

Konferencijos 
 • 2013 m. ,,Socialinis darbas ir galia“ (10 ak. val.) pažymėjimas;

 • 2014 m. ,,Socialinio darbo II pakopos jungtinės studijų programos įgyvendinimas Lietuvoje ir Ukrainoje“ (6 val. tarptautinė konferencija) pažymėjimas.

 • 2014 m. ,,Socialinė gerovė tarpdisciplininiu požiūriu“ (9 val. tarptautinė konferencija) pažymėjimas;

 • 2015 m. ,,ALUMNŲ idėjos socialinės gerovės praktikai“ (6 ak. val. praktinė konferencija) pažymėjimas ir pristatyti pranešimai ,,Inovatyvūs darbo metofai Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose“ ir ,,Šiaulių miesto savivaldybės globos namų pristatymas“.


Informacija atnaujinta 2018-10-11