Erasmus + projekto „Lytinio švietimo modelio plėtojimas psichikos negalią turintiems asmenims“ partnerių susitikime Romoje

Globos namų atstovai gegužės 5- 8 dienomis dalyvavo antrajame Erasmus + projekto „Lytinio švietimo modelio plėtojimas psichikos negalią turintiems asmenims“ partnerių susitikime Romoje. Partnerių susitikime buvo pristatyti atliktos fokus grupės rezultatai bei poreikių analizė plėtojant lytinio švietimo sistemą psichikos negalią turintiems asmenims. Kitas partnerių susitikimas vyks spalio mėnesį Budapešte.

Plačiau


Erasmus + projektas „Lytinio švietimo modelio plėtojimas psichikos negalią turintiems asmenims“

Šiaulių globos namai įgyvendina Erasmus + projektą: „Lytinio švietimo modelio plėtojimas psichikos negalią turintiems asmenims“. Projekto tikslas – sukurti lytinio švietimo ugdymo modelį / metodiką, skirtą proto negalią turintiems asmenims. Projekte dalyvauja partneriai iš Turkijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos bei Vengrijos.

Neįgalieji atsiduria nepalankioje padėtyje ir susiduria su sunkumais socialinio gyvenimo, verslumo bei švietimo srityse. Tačiau dažnai užmirštama viena svarbiausių neįgaliųjų sritis - lytinis švietimas. Lytinio švietimo samprata yra viena iš svarbiausių asmens vystymosi veiksnių, kuris šiuo metu visiškai neįgyvendinamas. Lytinis švietimas, tai vienas iš būdų sumažinti pavojų asmens sveikatai, taip pat padėti neįgalią turintiems rasti savo lytinę tapatybę. Dėl šių priežasčių socialinių paslaugų teikėjai turėtų vysti lytinio švietimo medelį negalią turinties asmenis.

Projekto numeris: 2018-1-TR01-KA204-059107

Projekto trukmė: 2018-09-03 - 2020-11-02

Projekto partneriai:

1. Ministry of Education General Directorate of Special Education and Guidance Services, Turkija (projekto koordinatoriai)
2. FUNDATION INTRAS, Ispanija.
3. Lelekben Otthon Kozhasznu Alapitvany, Vengrija.
4. Šiaulių miesto savivaldybės globos namai, Lietuva.
5. KINONINES SINETERISTIKES DRASTIRIOTITES EFPATHON OMADON, Graikija
6. Archivo della Memoria, Italija.

 

Plačiau


Pirmasis Erasmus + projekto partnerių susitikimas

Globos namų atstovai sausio 16-19 dienomis dalyvavo pirmajame Erasmus + projekto „Lytinio švietimo modelio plėtojimas psichikos negalią turintiems asmenims“ partnerių susitikime Turkijoje. Projekto tikslas – sukurti lytinio švietimo ugdymo modelį / metodiką, skirtą proto negalią turintiems asmenims. Projekte dalyvauja partneriai iš Turkijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos bei Vengrijos.

 
Plačiau


Erasmus + porject: DEVELOPING SEXUAL EDUCATION MODEL FOR MENTALLY DISABLED PEOPLE

The DESEM project aims to develop a sexual education model/methodology for mentally disabled individuals. Each activity that constitutes the project content will provide coordinated work of educators/guidance specialists and disabled families, which are the main actors in sexuality education.

Plačiau


Baigiamoji konferencija "Sporto & Physical Activity for Mental Health: From Theory to Practice"

Dvi Globos namų socialinio darbo specialistės spalio 23-24 dienomis dalyvavo tarptautinio projekto "Events" baigiamojoje konferencijoje "Sporto & Physical Activity for Mental Health: From Theory to Practice", Atėnuose. Tarptautinės konferencijos metu pristatomos veiklos įgyvendintos projekto metu, apskritojo stalo diskusijose diskutuojama psichikos sveikatos ir fizinio aktyvumo klausimais.

Plačiau


Įgyvendintas „MEN‘S“ projektas

Šiaulių miesto savivaldybės Globos namai, kartu su asociacija „Olimpikas“ įgyvendino ERASMUS+ projektą „MEN‘S“. Kviečiame susipažinti su šio projekto rezultatais. 

Plačiau


Apsaugoto būsto paslaugos

Apsaugoto būsto paslaugos Apsaugoto būsto paslaugos psichikos negalią turintiems suaugusiems asmenims Šiaulių regione. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje". Prie projekto įgyvendinimo prisideda Šiaulių miesto savivaldybės globos namai kurių tikslas – suteikti apsaugoto būsto paslaugas 4 -iems dalinai savarankiškiems suaugusiems asmenims su psichikos negalia Šiaulių regione, 16 mėnesių laikotarpiu. Paslauga apima konsultavimą, tarpininkavimą, socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą, gyvenamosios vietos suteikimą bendruomenėje 4-iems dalinai savarankiškiems suaugusiems asmenims su negalia, derinant tai su individualia atvejo vadybininko pagalba ir kitomis paslaugomis bendruomenėje, padedančiomis plėtoti ir palaikyti asmenų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, siekiant visiško jų savarankiškumo. Specialistas teikiantis paslaugas – atvejo vadybininkas.

Kontaktai: Direktoriaus pavaduotoja socialiniam skyriui Sandra Valčiukienė +37060542093

Plačiau


Projektas „100-mečio Lietuva ir aš“

Savarankiško gyvenimo namų gyventojai dalyvauja bendradarbiavimo projekte „100-mečio Lietuva ir aš“ Labdaros ir paramos fondas „Laisvės vartai" bendradarbiaudamas su Savarankiško gyvenimo namų personalu ir gyventojais 2018 m. gegužės - gruodžio mėn. vykdys projektą „100-mečio Lietuva ir aš“ Šį projektą dalinai remia Šiaulių miesto savivaldybės NVO projektų finansavimo programa. Projekto tikslas - mažinti Savarankiško gyvenimo namų (toliau - SNG) gyventojų socialinę atskirtį ir didinti jų bendruomeniškumą ir aktyvumą, padidinti SGN gyventojų galimybes visavertiškai įsitraukti į visuomenės gyvenimą; skatinti bendravimą per įsitraukimą į įvairias veiklas, gerinti kasdieninio gyvenimo kokybę. Pirmoji projekto veikla, subūrusi SGN gyventojų ir Fondo svanorių būrį – tai žydinčių augalų kompozicijos „ Atkurtai Lietuvai 100“ sukūrimas SGN teritorijoje. Dirbant kartu, ne tik buvo sukurtas aplinkos grožis, bet ir kiekvienas galėjo pasijausti bendruomenės dalimi, pabendrauti.

Plačiau


Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą

Šiaulių miesto savivaldybės Globos namai dalyvauja VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. VšĮ Valakupių reabilitacijos centro Socialinių paslaugų įstaigų atrankos dalyvauti projekte komisijos sprendimu BĮ Šiaulių miesto savivaldybės globos namų paraiška pripažinta finansuotina.

Plačiau


Projekto The First European Sport Party veiklos Ispanijoje

Globos namų atstovai kartu su asociacija Olimpikas dalyvauja projekto The First European Sport Party veiklose Ispanijoje. Sporto ir muzikos renginyje netrūksta įvairiausių veiklų: susipažinta su Ispanų kultūra, braziliškais būgnais ritmais, konferencijoje pristatyta Lietuva, sužaistos draugiškos krepšinio bei futbolo varžybos, aplankytas dienos centras. Na ir žinoma dienos centro Goda lankytojai džiaugiasi nuoširdžiu ir labai entuziastingu anglų kalbos įgūdžių tobulinimu.

Plačiau


Projektas „MEN‘S“

 Šiaulių miesto savivaldybės Globos namai, kartu su asociacija „Olimpikas“ įgyvendino ERASMUS+ projektą „MEN‘S“. Kviečiame susipažinti su projekto rezultatais. 

Plačiau


Sporto renginys „European Voluntary Events for Therapy Through Sports“

Globos namai įgyvendina pirmąjį sporto renginį „European Voluntary Events for Therapy Through Sports“. Š.m. rugsėjo mėnesį Globos namų 2 darbuotojai ir 5 neįgalūs asmenys dalyvaus Atėnuose vyksiančiame sporto renginyje, kuriame vyks įvairios užimtumo veiklos su partneriais iš 18 šalių.

Plačiau


K1 veiksmo programa

Globos namai įgyvendina pirmąjį Europos sporto vakarėlį pagal Erasmus + K1 veiksmo programą. Pagrindinė veikla – balandžio mėnesį vyksiantis renginys Ispanijoje, kuriame dalyvaus neįgalūs asmenys iš 5 šalių. Globos namus atstovaus 5 neįgalūs ir 2 lydintys asmenys.

Plačiau


ERASMUS+ projektas „MEN‘S“

Šiaulių miesto savivaldybės Globos namai, kartu su asociacija „Olimpikas“ įgyvendina ERASMUS+ projektą „MEN‘S“. Pagrindinis projekto tikslas – gerinti psichinę asmenų sveikatą per sportines užimtumo veiklas. Projekte dalyvauja partneriai iš 12 šalių. Pagrindinė projekto veikla – sukurti Europiniu lygiu veikiantį tinklą, kurio pagrindinė funkcija – gerinti asmenų turinčių psichikos sutrikimų psichinę sveikatą per aktyvų gyvenimo būdą.

Plačiau


Labdaros ir paramos fondo „Laisvės vartų“ projektas „Pajauskime Lietuvą širdimi"

Savarankiško gyvenimo namų bendruomenės nariai dalyvauja Labdaros ir paramos fondo „Laisvės vartai“ vykdomame projekte „Pajauskime Lietuvą širdimi". Projekto veiklų metu prisimenamos lietuviškos tradicijos, dalyvaujama edukacinėse – kultūrinėse programose. Edukaciniai užsiėmimai suburia bendruomenės narius ir paįvairina jų kasdienybę. Projekto įgyvendinimo metu savarankiško gyvenimo namų gyventojai gamino žemaitiškus patiekalus, „naminę mišrainę“, kūrė stalo papuošimus. Gruodžio 6 dieną lankėsi „Aušros“ muziejaus Frenkelio viloje. Dalyvavimas edukacinėse-kultūrinėse programose leidžia gyventojams prisiliesti prie Lietuvos istorijos, lietuviškų tradicijų ir jausti didžiulį bendruomeniškumą. 
Projektą dalinai remia Šiaulių miesto savivaldybės NVO programa.

Plačiau


„BENDRAVIMAS PLIUS KŪRYBIŠKUMAS – AUGANTIS BENDRUOMENIŠKUMAS SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE“

Savarankiško gyvenimo namų gyventojai dalyvavo bendradarbiavimo projekte „BENDRAVIMAS PLIUS KŪRYBIŠKUMAS – AUGANTIS BENDRUOMENIŠKUMAS SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE“. 

 

Plačiau


Globos namai kaip tylieji partneriai prisijungė prie Nefele projekto

Šiaulių miesto savivaldybės Globos namai kaip tylieji partneriai prisijungė prie Nefele projekto, kurį įgyvendina Asociacija „Olimpikas“. Šis projektas pradeda antrąjį etapą. Nefele projekto pirmasis etapas baigtas nuostabiu menų festivaliu, vykusiu spalio 1-16 dienomis Atėnuose. Sekančiame žingsnyje bus steigiama Europinio tinklo meno festivalio žmonėms su psichikos sutrikimais generalinė asamblėja, kuri įvyks šių metų sausio 27-28 dienomis Atėnuose, Akropolio muziejuje. Specialistai iš psichikos sveikatos srities, menininkai, įvairių kitų įstaigų ir organizacijų atstovai diskutuos psichikos sveikatos politikos Europoje klausimais, susipažins su Nefele projekto rezultatais, pamatys dokumentinį filmą apie įvykusį Europos menų festivalį spalio mėnesį.

Plačiau


Trečiasis partnerių susitikimas

Šių metų spalio 14-17 dienomis asociacijos Olimpikas bei Šiaulių miesto savivaldybės globos namų atstovai dalyvavo trečiame projekto partnerių susitikime Atėnuose (Graikija) įgyvendinant tarptautinį projektą Nefele. Tai buvo menų festivalis kuris vyko spalio 1-16 dienomis. 

Plačiau


„UŽ SAUGIĄ LIETUVĄ“

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai kartu su Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“ dalyvauja Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotame nacionaliniame socialinio saugumo kampanijoje „Už saugią Lietuvą“

Plačiau


Galutinė projekto ataskaita

The project «MIGRATIONS, INTEGRATION AND CO-DEVELOPMENT IN EUROPE» was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"

Plačiau


Projektas „Atrask save“

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai pasirašė sutikimą su VšĮ Šiaulių darbo rinkos  mokymo centru.

Globos namai sutiko būti subtiekėju ir teikti supažindinimo su įstaigos (šešėliavimo vizitai) paslaugomis, VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centrui laimėjus Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomą pirkimą Nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į dalyvavimą švietimo sistemoje, supažindinimo su švietimo sistema paslaugomis.

Plačiau


Projekto „Migrations, Integration and Co-Development in Europe” rezultatai

THE FINAL BOOKLET: MIGRATIONS, INTEGRATION AND CO-DEVELOPMENT IN EUROPE

The consortium “Migrations, Integration and Co-Development in Europe” is  pleased to introduce final recommendations on a common European policy on migration and asylum, summarizing the conclusions of a participatory project that involved 16 civil society organizations from 15 European countries and local communities from Italy, Cyprus, Belgium, Estonia, France, Germany, Greece, Lithuania, Latvia, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Portugal, Romania, Slovakia, Hungary, Bulgaria.

 
Plačiau


"ETNOKULTŪRA. PAŽINIMAS. SVEIKATA"

Savarankiško gyvenimo namų klientai dalyvauja bendradarbiavimo projekte „ETNOKULTŪRA. PAŽINIMAS. SVEIKATA"

Labdaros ir paramos fondas "Laisvės vartai" bendradarbiaudamas su Savarankiško gyvenimo namų personalu ir klientais 2015 m. spalio - gruodžio mėn. vykdo projektą " Etnokultūra. Pažinimas. Sveikata". Projektą dalinai remia Šiaulių miesto savivaldybės NVO rėmimo programa.

Plačiau


Antrasis projekto “Migrations, Integrations and Co-Development in Europe“ susitikimas

Šių metų spalio 2-5 dienomis įvyko antrasis projekto  “Migrations, Integrations and Co-Development in Europe“ susitikimas Italijoje, Caltanissettos mieste. Susitikimo tikslas - aptarti projekto partnerių šalyse vyraujančius migracijos aspektus, skatinti tarptautinį dialogą tarp pilietinių organizacijų ir piliečių iš kitų šalių ar bendruomenių Europoje. Susitikime dalyvavo partneriai iš skirtingų 15 ES šalių, kurie dalinosi savo patirtimi, diskutavo socialinės atskirties klausimais ir rengėsi spalio mėnesį įvyksiančiam sekančiam projekto susitikimui.

Plačiau


Erasmus + jaunimo mobilumo projektas “Let’s DO IT ECO!“

Š.m. rugsėjo 3-12 dienomis trys darbuotojai iš Šiaulių miesto savivaldybės globos namų bei du nariai atstovaujantys Šiaulių apskrities sergančiųjų išsėtine skleroze draugiją, dalyvavo Erasmus + jaunimo mobilumo projekte “Let’s DO IT ECO!“.

Projektas buvo įgyvendinamas Rumunijoje, Paulesti miestelyje. Į Rumuniją atvyko dalyviai iš 7 šalių: Lietuvos, Rumunijos, Makedonijos, Italijos, Ispanijos, Bulgarijos, Turkijos. 

Plačiau


Projekto “Migrations, Integrations and Co-Development in Europe“ susitikimas Italijoje

Šių metų gegužės 8-10 dienomis įvyko projekto  “Migrations, Integrations and Co-Development in Europe“ susitikimas Italijoje, Caltanissettos mieste.

Susitikimo tikslas - aptarti projekto partnerių šalyse vyraujančius migracijos aspektus, skatinti tarptautinį dialogą tarp pilietinių organizacijų ir piliečių iš kitų šalių ar bendruomenių Europoje. Susitikime dalyvavo partneriai iš skirtingų 15 ES šalių, kurie dalinosi savo patirtimi, diskutavo socialinės atskirties klausimais ir rengėsi spalio mėnesį įvyksiančiam sekančiam projekto susitikimui.

Plačiau


“Migrations, Integration and Co-Development in Europe”

The project “Migrations, Integration and Co-Development in Europe” encourages an intercultural dialogue between civil society organizations and citizens from different countries and living communities in Europe to express their views about EU policies related to migration and asylum and  more broadly, about the key priorities and strategic actions needed to face common and current challenges. Through a bottom up approach the project involves citizens and members from civil society organisations, local authorities, educational, cultural or research institutions, town-twinning committees and networks that are active in the migration and asylum field.

Plačiau


Savarankiško gyvenimo namų gyventojai dalyvavo bendradarbiavimo projekte „Savarankiško gyvenimo namų gyventojų bendruomeniškumo stiprinimas"

Labdaros ir paramos fondas „Laisvės vartai" bendradarbiaudamas su Savarankiško gyvenimo namų personalu ir gyventojais  2014 m. rugsėjo - gruodžio mėn. vykdo projektą "Savarankiško gyvenimo namų gyventojų bendruomeniškumo stiprinimas". Projektą dalinai remia Šiaulių miesto savivaldybės NVO rėmimo programa.

Plačiau


Globos namų padalinys Goda įgyvendino projektą "Language unlocks any locks“ („Kalba atrakina visas spynas“)

Projektas „Language unlocks any locks“ („Kalba atrakina visas spynas“) buvo įgyvendinamas 2011-2013 metais, finansuojant Europos Komisijai. Projekte dalyvavo tokie partneriai kaip:

  • Anglija, Kairos Europe LTD
  • Italija, Associazione Prometeo
  • Turkija, Akdeniz Adult Education Center
Plačiau


Pažintinis vizitas Vengrijos sostinėje

2013 metų spalio 14 – 18 dienomis, Šiaulių miesto savivaldybės globos namų socialinio darbo organizatorė Simona Litvinienė dalyvavo pažintiniame vizite Vengrijoje, Budapešte.

Organizacija, kuri buvo atsakinga už dalyvių priėmimą „ESZA“ - yra didžiausia nevyriausybinė organizacija Vengrijoje, dirbanti su Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamomis programomis ir sprendžianti apie finansavimą, tokiose srityse kaip švietimas, socialinė įtrauktis, įdarbinimas ir sveikata. Organizacijos veiklos prasideda nuo kvietimų dalyvauti projektuose rengimo iki projektų užbaigimo ir vertinimo. Šiuo metu organizacijoje dirba apie 650 darbuotojų ir organizacija valdo daugiau kaip 500 programų. Todėl vienas iš pagrindinių tikslų, kurių siekė priimančioji organizacija, buvo pasidalinimas gerąja patirtimi apie įgyvendinamus projektus, inovatyvias veiklas, kuriomis siekiama integruoti socialinės atskirties grupes į visuomenę bei skatinti vizito dalyvius generuoti naujas idėjas, kurias jie galėtų pritaikyti savo šalyse.

Plačiau